Sök produkt

FÖR PRIVATPERSONER
KAPITALFÖRVALTNING
PENSIONSSPARANDE
KAPITALFÖRSÄKRINGAR
LIVFÖRSÄKRINGAR
FONDSPARANDE
FASTIGHETER


FÖR FÖRETAG
KAPITALFÖRVALTNING
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
TJÄNSTEPENSION


TILLSTÅND & TILLSYN > TILLSTÅND & TILLSYN
TILLSTÅND & TILLSYN

Capena har tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring, fondandelar, investeringsrådgivning. (Se våra tillstånd) Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Svenska Försäkringsförmedlares Förening, www.sfm.se. För mer information om Capena Fond & Försäkring, klicka på länken nedan.

information om Capena Fond & Försäkring (24 kb)

Ansvarsförsäkring
Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för oberoende försäkringsförmedlare. Vår försäkring finns hos Länsförsäkringar Sak, 106 50 Stockholm. Du har rätt att rikta ditt ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du inte är nöjd
Adress  -  Postnummer Ort
Tel. Telefonnummer  -  Fax. Fax nummer  -  E-mail: info@shop.se