Sök produkt

FÖR PRIVATPERSONER
KAPITALFÖRVALTNING
PENSIONSSPARANDE
KAPITALFÖRSÄKRINGAR
LIVFÖRSÄKRINGAR
FONDSPARANDE
FASTIGHETER


FÖR FÖRETAG
KAPITALFÖRVALTNING
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
TJÄNSTEPENSION


FASTIGHETER > FASTIGHETER
FASTIGHETER

Institutioner och andra stora aktörer har under en lång tid haft fastigheter som en självklar del av sin portfölj. Anledningen till detta är bland annat att fastigheter över tiden givit god avkastning till låg risk.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden har dessutom endast begränsad koppling till utvecklingen på aktiemarknaden. Nu kan man, även med en begränsad kapitalinsats, vara med på fastighetsmarknaden.

Capena kan erbjuda alternativ där privatpersoner kan ta del av fastighetsmarknaden utan att behöva köpa en egen fastighet.


Adress  -  Postnummer Ort
Tel. Telefonnummer  -  Fax. Fax nummer  -  E-mail: info@shop.se