Sök produkt

FÖR PRIVATPERSONER
KAPITALFÖRVALTNING
PENSIONSSPARANDE
KAPITALFÖRSÄKRINGAR
LIVFÖRSÄKRINGAR
FONDSPARANDE
FASTIGHETER


FÖR FÖRETAG
KAPITALFÖRVALTNING
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
TJÄNSTEPENSION


TJÄNSTEPENSION Print

TJÄNSTEPENSION
Pensioner utgör en stor del av företagets samlade kostnader. Samtidigt är det en viktig och oftast självklar förmån för de anställda. En bra pensionsplan är pedagogiskt uppbyggd, heltäckande och tydlig med vilka förmåner den anställde omfattas av. Vi hjälper företaget med upphandling, förbättring av befintlig pensionspolicy eller skapande av en helt ny.

Capena erbjuder en harmonisk helhetslösning som bidrar till en effektiv kostnadsstruktur i linje med företagets och de anställdas förväntningar.
Som oberoende bolag hjälper vi företagets medarbetare att hitta rätt på marknaden. Med utgångspunkt i individens totala situation – förutom pensioner även sparande, försäkringar, lån, aktier, fonder och andra tillgångar – letar vi upp de bästa produkterna, med de bästa villkoren och priserna.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
Adress  -  Postnummer Ort
Tel. Telefonnummer  -  Fax. Fax nummer  -  E-mail: info@shop.se