För företag

 

 

 

 

Rådgivning för ägarledda företag

Som småföretagare påverkas din privata ekonomi i stor utsträckning av hur det går för företaget. Du är också mer utsatt och omfattas inte i lika stor utsträckning av det sociala trygghetssystemet som den som är anställd. Hos Capena kan du få kostnadsfri finansiell rådgivning och hjälp med att få kontroll över din ekonomiska situation.

Rådgivning för arbetsgivare

En arbetsgivare måste ha en pensionsplan som är enkel att administrera, kostnadseffektiv och även flexibel både för den anställde och företaget. Capenas rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag att sätta samman pensionsplaner som uppfyller dessa krav.

 

Kontakta din rådgivare, så hjälper vi dig och ditt företag.