TILLSTÅND & TILLSYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capena har tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring, fondandelar, investeringsrådgivning. (Se våra tillstånd)

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Svenska Försäkringsförmedlares Förening, www.sfm.se. För mer information om Capena Fond & Försäkring, klicka på länken nedan.

 

Information om Capena Fond & Försäkring (24 kb)

Ansvarsförsäkring

Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för oberoende försäkringsförmedlare. Vår försäkring finns hos Länsförsäkringar Sak, 106 50 Stockholm. Du har rätt att rikta ditt ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du inte är nöjd