OM DU INTE ÄR NÖJD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du tycker vi gjort fel skall du i första hand tala med din försäkringsförmedlare. Kommer ni inte överrens skall du skriftligen kontakta vår klagomålshantering. Vi kommer inom fjorton dagar att bekräfta ditt klagomål samt påbörja en utredning. Klagomålet ställer du till:Capna Fond & Försäkring, Klagomålsansvarige, Karlavägen 100A, 104 51 Stockholm. Är du därefter inte nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att vi avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Capena bör lösas. Allmänna reklamationsnämndens hemsida är www.arn.se.

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen.