FÖRETAGET

 

 

 

 

 

 

 

 

Capena Fond & Försäkring är en fristående försäkringsförmedlingsföretag som grundades 1994.

Idag finns bolaget representerat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Capena har över 30 000 kunder på dessa orter och har ca 3 mdr kr under förvaltning i olika försäkrings- och sparprodukter.

 

Capenas verksamhet är främst inriktad på rådgivning kring pensioner och förvaltning av fonder och försäkringar. Kunderna finns till en övervägande del bland privatpersoner men även en hel del företag på tjänstepensionssidan.

 

Fristående

Capena är ett fristående företag. Vi kan därmed utnyttja hela marknadens utbud – från fonder till försäkringar och strukturerade produkter – utan att på något sätt vara bundna till några egna produkter.