KAPITALFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att bygga en väl balanserad portfölj med väl avvägd risk strävar vi efter att skapa en värdetillväxt som över tiden överstiger marknadens genomsnitt.

Förvaltningen kan ske på antingen diskretionär eller rådgivande basis.

 

Med dina behov och önskemål som utgångspunkt formulerar vi tillsammans en individuell placeringsinstruktion som förvaltningen baseras på.